Notaría Tourón-Balboa  Ourense

 

Notarios:

 

        Dña. María José Rodríguez Tourón  Licenciada en Derecho,  Notario por oposición (Sevilla 1986)

        D. Daniel Balboa Fernández  Licenciado en Derecho,  Notario por oposición (Barcelona 1987)

 

Oficiales:

 

        D. José (Pucho) Rodríguez Marra              jrmarra@despacho.notariado.org

        Dña. Carmen García Rodríguez                cgrodriguez@despacho.notariado.org

        D. Francisco Gonzalez Caride                  fgcaride@despacho.notariado.org

        D. Roberto Couto Calviño                        rcouto@despacho.notariado.org

        Dña. María Tabares Domínguez               mtabares@despacho.notariado.org

        Dña Raquel Fernández Docasar               rfdocasar@despacho.notariado.org

        D. Roberto Javier Enríquez Abadín          reenriquez@despacho.notariado.org

        Dña Tais Agudo Nuñez                            tagudo@despacho.notariado.org

 

 

Capitán Eloy 13-2º I
32003 - Ourense
Tel. 988372807 (Multilínea)
Fax. 988218598